CO ZROBIĆ, ŻEBY NIE STRACIĆ UBEZPIECZENIA DOMU I MIESZKANIA?
28.02.2023

CO ZROBIĆ, ŻEBY NIE STRACIĆ UBEZPIECZENIA DOMU I MIESZKANIA?

 CO ZROBIĆ, ŻEBY NIE STRACIĆ UBEZPIECZENIA DOMU I MIESZKANIA?

Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnił swoich obowiązków.

O czym musi pamiętać właściciel nieruchomości:
Zadaniem właściciela nieruchomości jest utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz dbanie o właściwe jego użytkowanie.
Do jego obowiązków należy:     
• właściwie zabezpieczenie budynku i mienia (czyli stosowanie odpowiednich drzwi wejściowych i okien),     
• przestrzeganie zasad ostrożności oraz właściwej eksploatacji mienia (np. zamykanie okien podczas burzy, odpowiednie podłączenie sprzętów RTV/AGD i ich używanie),     
• przestrzeganie przepisów prawa (terminowe przeprowadzanie obowiązkowych kontroli, przez wykwalifikowanych fachowców),     
• przechowywanie ważnych dokumentów (np. protokołu odbioru mieszkania) i protokołów po wykonaniu obowiązkowych przeglądów technicznych.

Jakie są obowiązkowe przeglądy i kontrole nieruchomości:
Raz na 5 lat należy wykonać:     
• obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym,   
• kontrolę systemów klimatyzacji,     
• kontrolę instalacji odgromowej (jeśli jest wymagana i zamontowana),     
• generalny przegląd budynku.

Raz na rok należy wykonać:     
• kontrolę urządzeń związanych z ochroną środowiska (np. szamba, kolektory słoneczne, pompy ciepła),     
• przegląd instalacji gazowej,     
• obowiązkowy przegląd kominiarski przewodów (dymowych, spalinowych,wentylacyjnych).

Czyszczenie przewodów kominowych należy przeprowadzić przynajmniej:     
• raz na 3 miesiące w paleniskach opalanych paliwem stałym,     
• raz na 6 miesięcy w paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym.

Kontrola kotłów musi być przeprowadzona przynajmniej:     
• raz na 2 lata, w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,     
• raz na 4 lata, w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o wydajności do 100 kW oraz kotły opalane gazem.

Poza tym po 15 latach eksploatacji kotła(licząc od daty na tabliczce znamionowej kotła), należy przeprowadzić jednorazową kontrolę instalacji grzewczej.

Widać, że więcej obowiązków spoczywa na właściciela domów jednorodzinnych. W przypadku mieszkań, zadanie to należy do zarządcy nieruchomości. Dlatego muszą oni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. W lepszej sytuacji są też właściciele domów energooszczędnych posiadających pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną. Takie budynki mogą zrezygnować z komina, a tym samym wyeliminować obowiązek ich przeglądu i czyszczenia.

Czym skutkuje brak realizacji obowiązków właściciela  nieruchomości:
W przypadku ubezpieczenia domu lub mieszkania, może to być utrata części, a nawet całości odszkodowania. Warunkiem jest tu przede wszystkim wskazanie zależności między brakiem ważnego przeglądu technicznego budynku, a powstaniem szkody.
 Jeżeli takiego związku nie ma odszkodowanie nadal nam się należy– np. gdy dochodzi do podpalenia domu przez osoby trzecie Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie niezwłocznie.

Ubezpieczenie nieruchomości - obowiązki i przywileje: Właściwie wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości, skutkuje większym komfortem i bezpieczeństwem domowników. Dzięki temu polisa mieszkaniowa może nas chronić w lepszy sposób. Nie zapomnijmy, że za brak ważnych przeglądów technicznych domu jednorodzinnego, możemy zapłacić mandat, a nawet stracić prawo do odszkodowania. Dlatego dokumenty i protokoły poświadczające kontrolę, warto przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Sprawdź naszą ofertę

Ubezpieczenie OC/AC pojazdu
Ubezpieczenie OC/AC pojazdu
Ubezpieczenie majątku
Ubezpieczenie majątku
Ubezpieczenie firmy
Ubezpieczenie firmy
Ubezpieczenie NNW Szkolne
Ubezpieczenie NNW Szkolne
zobacz wszystkie ubezpieczenia