Dlaczego warto mieć OC Firmy?
28.02.2023

Dlaczego warto mieć OC Firmy?

Szewc może przypadkiem uszkodzić powierzone mu obuwie, a serwis komputerowy zniszczyć laptop.
Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem wyrządzenia innym szkody, dlatego firma powinna mieć ubezpieczenie OC.
OC dla firm działa w bardzo łatwy sposób, jak każde inne ubezpieczenie OC na rynku. Chroni majątek firmy i jej właściciela. W momencie, gdy właściciel firmy podejmie błędną decyzję lub podczas prac wykonywanych na rzecz firmy, przez jej pracowników lub reprezentantów, osoby trzecie doznają szkody osobowej lub rzeczowej, wówczas mogą wnosić o odszkodowanie do przedsiębiorstwa.

Jeżeli firma nie ma ubezpieczenia OC – musi to odszkodowanie wypłacić z własnych środków. Jeżeli ma polisę, może wówczas z niej skorzystać, a pieniądze z polisy otrzyma poszkodowany.
Ryzyko wyrządzenia szkody istnieje w przypadku każdego rodzaju działalności gospodarczej. Już samo posiadanie przez firmę nieruchomości sprawia, że można być odpowiedzialnym za wypadek na jej terenie, wystarczy spóźnić się z odśnieżeniem. A szkody można wyrządzić na wiele sposobów.

W zależności od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, różne jest ryzyko wyrządzenia szkody innym. Przykładowo: kupujący może poślizgnąć się na mokrej podłodze w sklepie i złamać nogę, kosmetyczka może uszkodzić narzędziem naskórek i niechcący zarazić klientkę bakterią, a sprzedawca lodów doprowadzić do zatrucia salmonellą.
Osoba, której firma wyrządziła szkodę, może żądać jej naprawienia, czyli wypłacenia odszkodowania, a nie każde przedsiębiorstwo stać na wypłatę odszkodowania.
Ubezpieczenie OC dla firmy jest więc swego rodzaju parasolem ochronnym dla niej. Zabezpiecza przed niepotrzebnymi wydatkami, pozwala zachować płynność finansową i chroni przed nadmiernym wydatkowaniem środków w razie popełnienia jakiegoś błędu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli polisa OC, sprawia, że odszkodowanie za szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo zapłaci – w granicach umowy - zakład ubezpieczeń.

Ochrona ubezpieczeniowa może objąć odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia, prowadzonej działalności, za produkt i wykonane usługi. Zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej, przed zawarciem umowy trzeba więc realnie oszacować wysokość hipotetycznych szkód i wybrać dostatecznie wysoką sumę. Jeśli przedsiębiorca ubezpieczy się na zbyt niską sumę, wówczas po zajściu szkody będzie musiał pokryć z własnej kieszeni tę część, której nie wypłaci ubezpieczyciel.

Każda firma musi więc dopasować polisę do swoich potrzeb i nie powinna oszczędzać na ubezpieczeniu, gdyż oszczędności te mogą okazać się pozorne, jeśli dojdzie do szkody.  

Sprawdź naszą ofertę

Ubezpieczenie OC/AC pojazdu
Ubezpieczenie OC/AC pojazdu
Ubezpieczenie majątku
Ubezpieczenie majątku
Ubezpieczenie firmy
Ubezpieczenie firmy
Ubezpieczenie NNW Szkolne
Ubezpieczenie NNW Szkolne
zobacz wszystkie ubezpieczenia